เกี่ยวกับกลุ่มหาบเร่ แผงลอย

สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง จำกัด เป็น การรวมตัวของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อร่วมกันต่อสู้คดีฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่ขายของในปัจจุบัน และทำกิจกรรมออมทรัพย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ข่าวล่าสุด