วินมอเตอร์ไซค์-ผู้นำ

หน้า 1 ใน 8
Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
ภาคประชาชนยื่นหนังสือถึงผู้ว่ากทม. ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของคน กทม.

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายผู้ป่วยโรคไต เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายคนไร้บ้าน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประมาณ 500 คน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ศาลากลางกรุงเทำมหานคร โดยมีดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับหนังสือ

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
การประชุมลูกจ้างทำงานบ้านในเอเชีย-แปซิฟิคในประเทศไทย

การประชุมลูกจ้างทำงานบ้านในเอเชีย-แปซิฟิคในประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 -27 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพฯ มีผู้ทำงานบ้านจากประเทศ บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง กัมพูชา อินเดีย เนปาล อินโดเนียเซีย แอฟริกาใต้  โรมาเนีย สิงค์โปร์ และไทย เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การคุ้มครองสิทธิลูกจ้างทำงานบ้าน และการสร้างยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านเพื่อให้รัฐบาลหันมาสนใจแรงานกลุ่มนี้

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด

 

 

 

                 นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติเสนอ เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
คัดค้านการโอนย้ายผู้ประกันตนไปกองทุนการออมแห่งชาติ

 

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
คัดค้านการโอนย้ายผู้ประกันตนไปกองทุนการออมแห่งชาติ

 

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
คัดค้านการโอนย้ายผู้ประกันตนไปกองทุนการออมแห่งชาติ

 

 

ภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งประกันตนตามมาตรา 40 ยื่นหนังสือต่อนายอิสระ ว่องกุศลกิจ สมาชิกสนช. คัดค้านการโอนย้ายผู้ประกันตนไปกองทุนการออมแห่งชาติ ชี้เป็นการลิดรอนสิทธิ เพราะผู้ประกันตนได้รับสิทธิน้อยลง

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
การอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับผู้นำของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรงเสนาเพลส, ซอยพหลโยธิน 11 เวลา 9.00-17.00 น.

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล

 

palung-manager
ข่าวสารกลุ่ม
สานต่อเจตนา “สมคิด ด้วงเงิน” “ครูช่างทองลงหิน”...ก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้าย!!/คอลัมน์ ส่องฅนคุณภาพ

มื่อเอ่ยถึงคำว่า “ทองลงหิน” หลายคนคงจะทำหน้างง สงสัยว่ามันคืออะไร เพราะนับวันคนไทยมักจะหลงลืมรากเหง้าศิลปหัตถกรรมของตนเองซึ่งมีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่กำลังจะเลือนหายไปในยุคดิจิตอล ณ กาลปัจจุบัน

แต่หากจะมีใครสักคนที่ยังคงเดินหน้าถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรมนี้ชื่อของ “สมคิด ด้วงเงิน” คงติดอยู่ในอันดับต้นๆ เป็นแน่แท้

สานต่อเจตนา “สมคิด ด้วงเงิน” “ครูช่างทองลงหิน”...ก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้าย!!/คอลัมน์ ส่องฅนคุณภาพ
นายสมคิด ด้วงเงิน

1 ความเห็นล่าสุด
รูปภาพของ 0838354783
นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ เห็นด้วยค่ะ ควรสืบสานต่อและอนุรักษ์ไว้ตลอดไปค่ะ
23 มกราคม 2015 - 22:06
Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
สภาเครือข่ายแรงงานนอกระบบมอบดอกไม้ขอบคุณ นายกฯ ที่ขยายเวลาให้ผู้ประกันตนสมัครเข้า ม.40

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สภาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ   ได้มอบดอกไม้และยื่นข้อเสนอต่อพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
ชาติชายประเดิมออมสิน รับงานแก้หนี้นอกระบบ

เศรษฐกิจ

Monday, 8 December, 2014 - 00:00

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย กับ ความเสมอภาคระหว่างเพศ

 เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2557 ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย หรือ WeMove  จัดสัมมนาการรณรงค์ผลักดันให้เกิดมิติความเสมอภาคระหว่างเพศในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการสร้างพื้นที่ปฏิรูปของผู้หญิง เพื่อระดมความคิดเห็น กรอบเนื้อหาสำคัญของผู้หญิงจากเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงแรงงานนนอกระบบ เพื่อนำไปสุ่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่คำนึงถึงมิติความเสามอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ไม่น้อยกว่าที่เคยปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

Palung Administrator
อัลบัมภาพ
คลินิกกฏหมาย หมูบ้านนักกีฬาแหลมทอง
Palung Administrator
ข่าวสารกลุ่ม
คลินิกกฏหมายเคลื่อนที่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ หรือHomenet ได้รับความร่วมมือจากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดคลินิกกฏหมาย ให้ความรู้กับผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านนักกีฬา แหลมทอง และผู้ค้าขายในพื้นที่การเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งมีทีมนักกฏหมาย และทนายความให้คำปรึกษาด้านกฏหมายด้วย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานชุมชน หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

Palung Administrator
อัลบัมภาพ
การอบรมผู้ช่วยทนายชาวบ้าน รุ่น 1
Palung Administrator
โครงการ/กิจกรรม
อบรมผู้ช่วยทนายชุมชน

13-14 กันยายน ที่ผ่านมาโฮมเนทได้จัดการอบรมผู้ช่วยทนาย ที่กรุงเทพฯวันวานรีสอร์ท หนองจอก มีตัวแทนจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และกลุ่มสลัมสี่ภาคเข้ารับการอบรมจำนวน 29 คน ในการอบรมมีเนื้อหาที่สำคัญคือ คุณค่าของแรงงานนอกระบบ ผู้ที่มาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ  บทบาทของผู้ช่วยทนาย การเขียนคำร้อง การอบรมใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กล่าวคือผู้เข้าร่วมการอบรม และวิทยากร ช่วยกันคิด หาคำตอบ ปละสรุปร่วมกัน หัวข้อสุดท้ายผู้เข้าร่วมได้ฝึกการเขียนคำร้อง ซึ่ง

1 ความเห็นล่าสุด
รูปภาพของ palung-admin
Palung Administrator การอบรมมีเนื้อหาที่สำคัญคือ คุณค่าของแรงงานนอกระบบ ผู้ที่มาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ  บทบาทของผู้ช่วยทนาย การเขียนคำร้อง การอบรมใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
20 ตุลาคม 2014 - 10:34
Palung Administrator
อัลบัมภาพ
การอบรมผู้ช่วยทนายชาวบ้านรุ่น 2 ครั้งที่ 1
Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ม.นักกีฬา ศึกษาดูงานที่ว่าการเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เดินทางศึกษาดูงานที่ว่าเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการดูแล จัดระเบียบพื้นที่ค้าขายในการเคหะ การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมใน "การฝึกปฏิบัติการผู้ช่วยทนายชาวบ้าน รุ่นที่ 1" โดยได้รับการต้อนรับจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎมาย ผอ.กองบริหารชุมชน ได้ชี้แจงภาระกิจ กฎระเบียบของการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้รับงานไปทำที่บ้าน ศึกษาดูงานที่กระทรวงแรงงาน และศาลแรงงานกลาง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557  กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  และศาลแรงงานกลาง ภายใต้กิจกรรม "การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ช่วยทนายชาวบ้าน รุ่นที่1" ซึ่งเป็นกิจกรรมในการฝึกปฏบัติการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รู้จักนหน่วยงาน ภาระกิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆ กับหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน

 

Palung Administrator
ข่าวส่วนกลาง
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ศึกษาดูงานที่สน.คลองตัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. กลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ภาระกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และขั้นตอนต่างๆในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายใต้กิจกรรม "การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ช่วยทนายชาวบ้าน รุ่นที่1" ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากพ.ต.อ.จีรเดชน์  เหมจินดา ผกก.สน.คลองตัน และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายจราจร  ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสอบสวน ฝ่ายสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ 

หน้า