15 ปี สานรัก กับภารกิจสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการเรียนรู้ให้ครอบครัวไทย

 

 
 

เอไอเอสจัดทำโครงการ “สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี เพราะเราเชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี หากครอบครัวแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย โดยในแต่ละปีจะมีการนำเสนอแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว เพื่อถ่ายทอดมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความรัก และความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

สำหรับปีนี้ เอไอเอสได้ออกแนวคิดใหม่ “แรงบันดาลใจจากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” ขึ้น เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียว พ่อแม่ก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมนี้ได้ เนื่องจากครอบครัวสามารถสร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจได้ในหลากหลายวิธี โดยเอไอเอสถ่ายทอดแนวคิดใหม่นี้ผ่านภาพยนตร์โฆษณา 3 เรื่อง ในชุด “แรงบันดาลใจ” ที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของเยาวชนในโครงการ สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง 3 คน 3 เรื่องราว ที่ได้รับแรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากครอบครัวในแง่มุมต่างๆ มาขับเคลื่อนชีวิตจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ซึ่งเอไอเอสหวังว่าแนวคิดใหม่ในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายวิธีให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยเฉพาะกระตุ้นให้พ่อแม่เห็นถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกๆ เพราะพลังของการเรียนรู้จะสร้างอนาคตให้พวกเขาและก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

เรียนรู้จากการสังเกต - น้องนิล น.ส.อัจฉรา พูนสวัสดิ์ เพราะแรงบันดาลใจจากครอบครัวทำให้เธอได้เรียนรู้อย่างไม่ย่อท้อ และสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิต ถ้ามองย้อนกลับไป...แรงบันดาลใจจากแม่เริ่มขึ้นเมื่อ นิล มีอายุได้เพียง 5 ขวบ ทุกๆ วัน หลังเลิกเรียนนิลมักจะไปช่วยแม่เข็นรถผลไม้ขาย ช่วงเวลานั้นไม่รู้เลยว่าจะช่วยแม่เตรียมผลไม้ไว้ขายได้อย่างไร จึงพยายามช่วยไปตามประสาเด็ก


ครั้งหนึ่งเห็นรถขายไอศกรีมเข้ามาในโรงเรียน นิลอยากกิน...แต่แม่เลยบอกว่า “ถ้าอยากกินเดียวพรุ่งนี้แม่จะทำให้กินนะ” แต่ไอศกรีมของแม่ไม่เหมือนใคร เป็นสับปะรดเสียบไม้ ซึ่งใช้วิธีซ่อนไว้ใต้น้ำแข็งเพื่อให้เย็น...และนี่คือไอศกรีมแท่งแรกของนิลที่เราภูมิใจ และเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแม่ค้าจากการขายไอศกรีมสับปะรดให้เพื่อนๆ

“แม่ไม่ได้เรียนจบอะไร แม่ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องสอนอะไร แต่แม่จะทำให้เราเห็น ให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราจดจำได้เอง”

ปัจจุบันน้องนิลจบการศึกษาปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย และสามารถสอบบรรจุเป็นครู สพฐ. ในโครงการครูมืออาชีพได้เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือว่าเธอได้ทำตามความฝันทั้งของตัวเองและแม่สำเร็จพร้อมๆ กัน คือ การได้ใส่ชุดข้าราชการสีขาวในวันรับปริญญา นั่นก็หมายถึงนิลได้มีวุฒิการศึกษา และได้มีงานทำอย่างที่แม่ต้องการ

ชมหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง สับปะรด


เรียนรู้จากการถ่ายทอดความรัก - น้องเล็ก ระวีวรรณ เกลี้ยงทองคำ เล่าย้อนเวลาไปสมัยเรียนอนุบาล ด้วยความที่แม่เคยเป็นนางเอกลิเก แม่มักจะสอนให้เธอร้อง รำ พูดจาท่าทางต่างๆ น้องเล็กจึงได้รับแรงบันดาลใจเรื่องการร้องรำ ซึ่งถูกถ่ายทอดจากแม่ที่ชื่นชอบและรักในงานนาฏศิลป์ไทย และส่งต่อความรักนั้นให้น้องเล็ก โดยบางครั้งก็พาไปประกวดตามงาน และด้วยความเป็นเด็กก็มักจะได้รางวัลจากความน่ารักเสมอ หลังจากนั้นก็มีวิกลิเกมาเปิดใกล้บ้าน แม่จึงพาไปดูพร้อมกับนำของไปขายด้วย เล็กใช้วิธีครูพักลักจำการแสดงลิเก เมื่อโตขึ้นเล็กจึงได้วิชาร้องรำลิเกทั้งจากแม่และจากวิกลิเกติดตัวมา


ปัจจุบันเล็กสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ จากการบ่มเพาะของแม่ที่สอนเรารำ สอนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก จึงทำให้เลือกเรียนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และการได้เห็นพ่อกับแม่โต้ตอบหรือเสียดสีกันด้วยการร้องเพลง ทำให้เล็กยิ่งซึมซับการร้องรำมากยิ่งขึ้น และสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องสนุกที่ทำให้เล็กคิดว่า “ครอบครัวเรามีความสุข สุขที่ได้เห็นพ่อกับแม่หยอกล้อกัน”

ตอนนี้เล็กเองได้รับการสานฝันดั่งที่ตั้งใจไว้ ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนสารสาสน์ มีนบุรี นอกจากการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยที่อยู่ในสายเลือดแล้ว เล็กเองยังได้ใช้ชีวิตและประสบการณ์ของตัวเองในการสอนเด็กๆ อีกด้วย

ชมหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง นางรำ


เรียนรู้จากการทดลอง - เนตรนภา แซ่หลี หรือ จู้ ตั้งแต่เล็กๆ จู้เริ่มช่วยแม่ขายผัก ได้เริ่มบวก ลบ คูณ หาร จุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้จู้ชอบการเรียน เพราะคิดว่าการเรียนเป็นเรื่องง่ายๆ และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จู้มีแม่เป็นคนปลูกฝัง วิธีการคิด การทดลองและลงมือทำ โดยไม่กลัวความล้มเหลว เริ่มจากวันหนึ่งจู้และแม่เริ่มคิดที่จะปลูกถั่วงอกขาย ลองผิดลองถูกตามวิธีของแม่ ช่วงแรกๆ ไม่ได้ผล ก็ไม่ละความพยายาม ลองเปลี่ยนวิธีมาเรื่อย แต่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนก็เป็นแนวคิดที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเพาะถั่วงอก ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ลองทำตามในหนังสือ ยิ่งจุดประกายให้จู้ชอบค้นคว้า ทดลอง มากยิ่งขึ้น


สำหรับจู้ ครอบครัวสร้างแรงบันดาลใจให้เธออย่างมาก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้น เพราะคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้อนาคตของเราไม่ลำบาก เมื่อมีโอกาสได้เรียน ดิฉันจึงเรียนโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมี ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง แต่หลังจากเรียนจบแล้วเหตุผลหนึ่งที่อยากเป็นอาจารย์ คือ เพื่อต้องการให้โอกาสแก่เด็กๆ ที่ไม่มีทุนการศึกษา แต่ตั้งใจเรียน สู้ชีวิต ได้มีโอกาสได้เรียนต่อ โดยจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ และดิฉันจะช่วยผลักดันเค้า ช่วยหาแหล่งเงินทุนให้เค้า หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจจากการที่เราได้รับโอกาสดีๆ มาโดยตลอด มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการเรียน จนเราได้มีวันนี้

ชมหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง ลองดู


“แรงบันดาลใจจากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” จากจุดเล็กๆ จุดนี้ก่อให้เกิดหนึ่งโครงการดีๆ ที่ตั้งใจมอบคืนสู่สังคมไทย สังคมที่เปรียบเสมือนครอบครัว ปัจจุบัน “สานรัก” สานเรื่องราวให้เด็กๆ มาเป็นปีที่ 15 แล้ว แต่ภารกิจสานฝันให้เด็กไทยก็ยังคงดำเนินอยู่ เพื่อการศึกษาที่ดีและโอกาสก้าวเข้าสู่สังคมอย่างมีศักยภาพ ชมหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ จากมุมเล็กๆ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ที่นี่! http://www.sarnrak.net

 

ที่มา  http://www.thairath.co.th/content/446554

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
   

  100.0%

 • ไม่ชอบ
   

  0.0%

 • สนุก
   

  0.0%

 • ประหลาดใจ
   

  0.0%

 • เสียใจ
   

  0.0%

 • ให้กำลังใจ