คลินิกกฏหมายเคลื่อนที่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ หรือHomenet ได้รับความร่วมมือจากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดคลินิกกฏหมาย ให้ความรู้กับผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านนักกีฬา แหลมทอง และผู้ค้าขายในพื้นที่การเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งมีทีมนักกฏหมาย และทนายความให้คำปรึกษาด้านกฏหมายด้วย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานชุมชน หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง